Phần mềm đồ họa OW-LITE-NW

Phần mềm đồ họa OW-LITE-NW

  • Mã Sản Phẩm: OW-LITE-NW
  • Hãng sản xuất: Notifier
  • Xuất xứ:
Download Catalogue:

Thông tin chi tiết

–  Hoạt động trên hệ điều hành window 10, 64bit

–  Hỗ trợ lên đến 200 cổng thông minh, 200 nút trên mỗi cổng

–  Số lượng người dùng điều khiển tối đa: 50

–  Dung lượng điểm: 250,000 điểm

–  Dung lượng dữ liệu lưu trữ: 2.5 triệu bản ghi

–  Hiển thị đồ họa và văn bản của tất cả sự kiện bất thường

–  Quan sát 6 trạng thái của mỗi thiết bị đầu vào: Bình thường, Lỗi, Báo cháy, Cảnh báo trước (đầu báo), Vô hiệu hóa và Bảo vệ

–  Điều hướng màn hình tự động (có thể cấu hình) đến thiết bị đang cảnh báo, dựa trên mức ưu tiên của sự kiện

–  Đa phương tiện (văn bản, âm thanh, video, bản đồ) có thể được liên kết đến bất kỳ thiết bị nào, giúp định hướng phản ứng của người vận hành.

–  Theo dõi nhật ký vận hành