Đầu dò hồng ngọai

Đầu dò hồng ngọai

  • Mã Sản Phẩm: KX18DC
  • Hãng sản xuất: Pyronix
  • Xuất xứ: Anh
Download Catalogue: KX18DC

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Dual Sensor (Sensor kép) – Kỹ thuật số – Tự động bù nhiệt – Phạm vi bảo vệ: 18m; Dạng màn – Cho phép chọn điện trở cuối đường dây trên bo mạch – Kèm đế gắn trần và gắn tường – SX tại Anh