Bộ ghi và gửi lòi nhắn qua điện thọai

Bộ ghi và gửi lòi nhắn qua điện thọai

  • Mã Sản Phẩm: MX-Voice
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ: N/A
Download Catalogue:

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Sử dụng với Matrix 6 và Matrix 832 – Có thể lập trình tới 8 lời nhắn riêng biệt ứng với một trong 8 tình huống Báo động, Khẩn cấp, Báo cháy, Cấp cứu, Bảo trì, Đóng/mở hệ thống, Khẳng định báo động và Khóa zone – Mỗi lời nhắn dài tối đa 8 giây – Phím ghi/đọc và lựa chọn lời nhắn trên board – Hiễn thị bằng LED 7 đọan – Có sẵn micro và loa để ghi và nghe lại lời nhắn – SX tại Anh