Đầu dò hồng ngọai gắn trần

Đầu dò hồng ngọai gắn trần

  • Mã Sản Phẩm: Octopus EP
  • Hãng sản xuất: Pyronix
  • Xuất xứ: Anh
Download Catalogue: OctEP

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Quad Sensor (4 sensor) – Lăng kính 3D để có không gian bảo vệ tối ưu – Chọn 1, 2 hoặc 3 xung – Phạm vi bảo vệ: 360 độ, 10m – Gắn trần – SX tại Anh