Đầu dò hồng ngọai Enforcer DQ

Đầu dò hồng ngọai Enforcer DQ

  • Mã Sản Phẩm: Enforcer DQ
  • Hãng sản xuất: Pyronix
  • Xuất xứ: Anh
Download Catalogue:

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Quad Sensor (4 sensor) – Kỹ thuật số – Tự động bù nhiệt – Chống bò trườn – Phạm vi bảo vệ: 15m – Kèm đế – SX tại Anh