Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ FST-851R

Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ FST-851R

  • Mã Sản Phẩm: FST-851R
  • Hãng sản xuất: Notifier
  • Xuất xứ:
Download Catalogue:

Thông tin chi tiết

  Nhiệt độ làm việc: 200C – 380C

–  Độ ẩm: 10% – 93% RH

–  Nhiệt độ cảnh báo:

o          Độ gia tăng nhiệt cảnh báo: 8.30C / phút

o          Nhiệt độ cao 880C

–  Điện thế: 15 – 32 V DC

–  Dòng điện chế độ chờ: 300μA

–  Dòng cực đại LED: 6.5mA

–  Được phê chuẩn bởi UL, FM