Bộ tổ hợp

Bộ tổ hợp

  • Mã Sản Phẩm: KSP / KSU/ KSR
  • Hãng sản xuất: Hochiki
  • Xuất xứ: Nhật
Download Catalogue: ksu-10sf

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

– Body Only: + KSP-10HSF (W) Local Lamp, 1st Class Manual Call Point, Bell (Weather proof) + KSP-20HSF (W) Local Lamp, 2ndClass Manual Call Point, Bell (Weather proof) – Flush Mount Type (with Flush Mount Box): + KSU-10HSF (W) Local Lamp, 1st Class Manual Call Point, Bell (Weather proof) + KSU-20HSF (W) Local Lamp, 2nd Class Manual Call Point, Bell (Weather proof) – Surface Mount Type (with Surface Mount Box): + KSR-10HSF (W) Local Lamp, 1st Class Manual Call Point, Bell (Weather proof) + KSR-20HSF (W) Local Lamp, 2nd Class Manual Call Point, Bell (Weather proof) – Local Lamp Self Extinguishing Plastic (Red), LED, Rated DC/AC 24V, 19mA – Sounder Rated DC24V, 8mA, Electrical sound (8mA, Bell) – Manual Call Point Self Extinguishing Plastic (Red), LED, Rated DC/AC 24V, 0.2A – Operating Temperature Range -10°C ~ 50°C – Material: + Body, Surface mount box : Steel, t=1.2mm, Baked paint + Flush mount box : Steel, t=1.6mm, Baked paint – Color Body: + Surface mount box : Equivalent to Munsell 2.5Y9/1 + Flush mount box : Equivalent to Munsell N-1.0 – Weight Surface Mount Type : Approx. 3.3Kg + Flush Mount Type : Approx. 3.5Kg – Dimension: + Surface Mount Type : 430mm(W) X 220mm(H) X 65mm(D) + Flush Mount Type : 426mm(W) X 216mm(H) X 65mm(D) – Made JAPAN