Active end of line

Active end of line

  • Mã Sản Phẩm: P-9907
  • Hãng sản xuất: GST
  • Xuất xứ:
Download Catalogue:

Thông tin chi tiết

Phụ kiện

Active end of line

Mã sản phẩm: P-9907
Hãng sản xuất: China
Xuất xứ: GST
Download Catalogue:
Thông tin chi tiết

Dùng cho hệ báo cháy thường.
Nó có thể dùng dạng như một đế đầu báo thong thường, hoặc dùng độc lập với nắp che.
Chỉ thị đầu báo bị tháo.
Tương thích với tất cả các tủ báo cháy hệ thường của GST
Tương thích với modun giao tiếp giữa hệ thường và hệ địa chỉ I-9319
Tương thích với đầu báo C-9101/2/3/4